Jamaica River Rafting and Canoe Rides

 

Bamboo Rafting on the Rio Grande River Jamaica

Bamboo Rafting on the Rio Grande River Jamaica

Rio Grande Rafting
at Port Antonio

Martha Brae Rafting
at Falmouth

White River Canoe Trip
at Ocho Rios (Ochie)

Great River Canoe Trip
at Mo Bay